Wettelijke Vermeldingen

FRANCAIS ENGLISH

De contactgegevens van de eigenaar van onze website vindt u op de Contact Pagina. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Bescherming van het privé leven

In het raam van de "Wet over het Bescherming van het Privé-Leven", wordt iedereen op de hoogte gesteld van het volgende :

  • de informatie, die via het internet, mail enz. bekomen is, tot het strikt minimum beperkt wordt en uitsluitend gebruikt wordt in de context van de activiteiten van RandoEvasion. Deze informatie wordt niet doorgegeven, noch verkocht aan derden.
  • elke deelnemer aan de RandoEvasion-activiteiten op eender welk moment kan gefotografeerd worden. Indien men niet wenst op deze foto’s te staan, of indien men deze foto’s onkies vindt, is het voldoende ons daarvan te informeren om de omstreden foto’s zonder kosten te laten weghalen.
  • hij het recht heeft alle gegevens hem betreffende kostenloos te doen rechtzetten.
  • hij het recht heeft zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor « direct marketing » doeleinden (zoals publiciteit, mailing …) en dit op eenvoudig verzoek.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van onze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan RandoEvasion of rechthoudende derden.

Verzekeringen

Aansprakelijkheids Verzekering

Ethias - 04/011-Polis: 45.203.517

     

Begeleider Aansprakelijkheids Verzekering

Ethias - Polis: 1252/55350728

Ongevallen Verzekering

Chartis - Polis : 2.452.544
Verzekerd: K48114


Verkoops Voorwaarden

Dienst Verleningen

Beperking van Aansprakelijkheid

De inhoud van onze website (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving gewijzigd of aangevuld worden. Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en bijgewerkt zou zijn. Desondanks kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien deze onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie via onze website onbeschikbaar zou zijn, zullen wij de nodige inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Onze website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. Wij verklaaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van websites van derden en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van onze website, voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van onze informatie.

Gebruik van "Cookies"

Tijdens een bezoek aan onze website is het mogelijk dat ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Google Analytics

Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deontologie

Als effectief lid van W.A.N.T. (Wallonie Aventure Nature Tourisme) onderschrijft RandoEvasion de « Charte de Qualité, d'Ethique et de Respect de l'Environment » van het Commissariat Général au Tourisme ( CGT ).

Meer in dit kategorie: « Huis Reglement