Huis Reglement

FRANS     ENGLISH

Registraties:

Registratie voor "Dag Activiteiten" gebeuren hetzij via onze website (bij voorkeur) of per e-mail of via de telefoon, dit ten laatste tot 17:00 uur op de dag vóór de geplande activiteit.  Zonder enige waarborg, kan registreren "eventueel" nog nadien gebeuren.  Daartegen, is een e-mail registratie/inschrijving verplicht voor alle andere activiteiten.

Registratie is "wie het eerst komt maalt" en zijn beperkt tot het aantal deelnemers vermeld op de gedetailleerde fiche. In geval van een hoger aantal, worden de deelnemers op een wachtlijst gezet en bereikt in geval van intrekking van een van de geregistreerde deelnemers.

We waarderen om over eventuele intrekking of annulering geïnformeerd te worden, wetende dat RandoEvasion geen geld boete toepast in het geval van "No Show".

Fysieke Staat:

De deelname is in de goede trouw en eer, onder eigen verantwoordelijkheid, op basis van persoonlijke gezondheid, conditie en niveau, volgens persoonlijke ervaring in de praktijk van wandelen, fietsen of een andere activiteit georganiseerd door RandoEvasion.  Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun conditie geschikt is voor de activiteit; wij raden aan om een arts ten minste eenmaal per jaar te raadplegen..

RandoEvasion kan niet aansprakelijk worden in het geval van fysieke storing ontstaan tijdens een activiteit en behoudt zich het recht de registratie te weigeren voor een deelnemer die niet voldoet aan de gespecificeerde niveaus vermeld in de (indicatief) criteria van de technische fiche.

Bovendien is informatie over de administratieve en sanitaire instructies uitsluitend ter informatie bedoeld. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer deze informatie met de bevoegde autoriteiten met betrekking tot zijn eigen situatie te controleren.

Deelnames:

De informatie verstrekt in de gedetailleerde specificaties zijn indicatief en binden in geen geval de verantwoordelijkheid van RandoEvasion. Deelnemers moeten ervan bewust zijn dat de routes of bepaalde activiteiten van onze programma gewijzigd kunnen worden afhankelijk van de weersomstandigheden, de grootte (of capaciteit) van de groep of indien veiligheids redenen het eisen.

Elke deelnemer is verplicht de aanwijzingen in de technische fiche en onze vertegenwoordiger te volgen; hij moet ervan bewust worden dat hij risicos van verschillende aard kan lopen in het verband met de weer omstandigheden of in verband met de situatie op de grond. Hij zal ervoor zorgen om de nodige equipement in overeenstemming met de informatie verstrekt in onze gedetailleerde informatie te voorzien.

RandoEvasion is vastbesloten om alles in het werk te zetten om ongelukken tijdens onze activiteiten te voorkomen maar deelnemers zijn op de hoogte van het feit dat deze activiteiten in van een "Sportief Aard" en in een "Natuurlijke -en- Adventuurlijk" omgeving gebeuren. Deelname is op het risico van de deelnemer die het bewust neemt.

RandoEvasion zal in geen geval verantwoordelijk worden voor eventuele ongevallen in het geval van niet-naleving van de instructies die door onze vertegenwoordiger quitgedrukt worden.

Niveaus:

Alle tochten, wandelingen, weekends, trekkings of activiteiten die door RandoEvasion georganiseerd zijn, worden altijd uitgevoerd en geëvalueerd op basis van Concrete Criteria dat de deelnemers in staat brengen om een nauwkeurige idee te krijgen van wat ze ondernemen. Deze criteria zijn voor iedereen beschikbaar op onze Pictogrammen Pagina.  Als er twijfel blijft bestaan, neem dan gerust contact op met onze vertegenwoordiger en bespreek eventuele problemen met hem.

Verzekeringen:

RandoEvasion heeft een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering evenals een Ongevallenverzekering afgesloten. De ongevallen verzekering is gereserveerd voor houders van een "RandoPass" die hen dekken tijdens hun deelname aan onze activiteiten.  Deze verzekeringen hebben geen betrekking op schade aan kleding, brillen, enz.

Deelnemers zonder "RandoPass" ("occasioneel" of "uitgenodigde" deelnemers) hebben geen recht tot deze waarborgen en moeten zorgen om correct verzekerd te zijn, gezien dat RandoEvasion niet aansprakelijk kan worden gesteld voor fysieke schade die niet onder zijn verantwoordelijkheid valt.

Alle deelnemers moeten door een "Familiale" aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt. Deze verzekering beschermd deelnemers voor schades veroorzaakt tov andere deelnemers, derde of RandoEvasion.

Bovenop de waarborgen afgesloten door RandoEvasion, is het sterk aanbevolen dat deelnemers een persoonlijke "Ongevallen, Bijstand en Bagages Verzekering" afsluiten, geldig voor ongevallen (of rescue) bij het wandelen in België en in het buitenland.  Dit verzekering is verplicht voor het buitenland of activiteiten in de bergen.

. .

Activiteiten:

RandoEvasion is niet en heeft niet de roeping om een reisbureau te zijn.  Deelnemers aan onze activiteiten worden geïnformeerd dat ze reizen op eigen risico en op eigen kosten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade in geval van annulering, van onvermogen, van situaties die de deelnemers in hun reis aankomst vertragen.

Foto's:

Deelnemers aan activiteiten georganiseerd door RandoEvasion kunnen op elk moment gefotografeerd worden. Als U niet op de foto's wilt verschijnen of de foto's kunnen een gevaar voor uw prive leven zijn, laat het ons gewoon weten en deze foto's in kwestie zullen verwijderd worden.